Přihlásit se

Osoba: Kristýna Ďurkovičová, EQUI MORAVIA z.s. (MH0405), H, H4397

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura

Koně

Subjekty