Přihlásit se

Osoba: Kristýna Ďurkovičová, Jezdecký klub Hřebčín Albertovec, z.s. (MH0259), H, H4397

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty