Přihlásit se

Osoba: Hana Pokorná, Jezdecký klub Prohorses, z.s. (MH0212), H, H4404

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky

Koně

Subjekty