Přihlásit se

Osoba: Natálie Cielecká, Jezdecký klub MUSTANG (MH0218), H, H4434

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub MUSTANG - jezdec
Oblíbené závody (29)

Koně

Subjekty