Přihlásit se

Osoba: Izabela Bocková, Stáj Ever Dream, z.s. (MH0343), H, H4485

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Ever Dream, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty