Přihlásit se

Osoba: Valerie Vysoudilová, Sportovní stáj Fryčovice (MH0032), H, H4515

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Sportovní stáj Fryčovice - jezdec
Oblíbené závody (3)

Koně

Subjekty