Přihlásit se

Osoba: Valerie Vysoudilová, Sportovní stáj Fryčovice (MH0032), H, H4515

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Sportovní stáj Fryčovice - jezdec

Koně

Subjekty