Přihlásit se

Osoba: Hana Chovancová, Ranč Na Pomezí Opava, z.s. (MH0404), H, H4517

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Jezdec
Ranč Na Pomezí Opava, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty