Přihlásit se

Osoba: Anna Konečná, None (), , H4564

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Tato osoba nemá žádné aktivní funkce.
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty