Přihlásit se

Osoba: Klára Boháčová, Stáj Kincl z.s. (MH0031), H, H4567

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Kincl z.s. - jezdec

Koně

Subjekty