Přihlásit se

Osoba: Rozálie Pichrtová, HORSELAND s.r.o. (MH0389), H, H4569

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent, Jezdec
HORSELAND s.r.o. - korespondent, jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty