Přihlásit se

Osoba: Karolína Kopicová, None (), , J0DKI

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Tato osoba nemá žádné aktivní funkce.
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty