Přihlásit se

Osoba: Petr Zástěra, Stáj U Zlatého potoka, z.s. (MV0091), V, J0GEG

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS

Jezdec
Stáj U Zlatého potoka, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty