Přihlásit se

Osoba: Nikola Bártová, Jezdecký klub Markéty Bártové z.s. (MF0272), F, J0IRU

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony

Koně

Subjekty