Přihlásit se

Osoba: Klára Poláková, Equiteam Lomec (MC0276), C, J0LG1

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty