Přihlásit se

Osoba: Dora Žišková, None (), , J0M0U

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty