Přihlásit se

Osoba: Klára Nejdlová, Jezdecké středisko DDM Praha (MA0179), A, J0M7M

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
Jezdecké středisko DDM Praha - korespondent

Koně

Subjekty