Přihlásit se

Osoba: Kateřina Lišková, Jezdecký spolek - Královický dvůr (MB0438), B, J0ME3

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty