Přihlásit se

Osoba: Karolína Tilcerová, TJ Omega Sobotín, z.s. (MH0076), H, J0MGM

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty