Přihlásit se

Osoba: Veronika Šiftrová, Jezdecká stáj Loutí, z.s. (MB0422), B, J0ML2

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty