Přihlásit se

Osoba: Markéta Balašová, Stáj Zwinger, z.s. (MH0329), H, J0MP2

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty