Přihlásit se

Osoba: Tereza Ištoková, None (), , J0NU4

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty