Přihlásit se

Osoba: Patricie Riessová, Stáj Ever Dream, z.s. (MH0343), H, J0O01

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Ever Dream, z.s. - jezdec
Oblíbené závody (1)

Koně

Subjekty