Přihlásit se

Osoba: Magdalena Křížová, JS pod Kunětickou horou (MF0192), F, J0O1X

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JS pod Kunětickou horou - jezdec

Koně

Subjekty