Přihlásit se

Osoba: Kateřina Králová, Jaroslava Králová (MC0138), C, J0OL2

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty