Přihlásit se

Osoba: Kateřina Dorociaková, Jezdecký oddíl Ostravice (MH0364), H, J0OMM

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty