Přihlásit se

Osoba: Adéla Hrazděrová, Jezdci.cz,z.s. (MB0516), B, J0ONE

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Jezdec
Jezdci.cz,z.s. - jezdec

Koně

Subjekty