Přihlásit se

Osoba: Karolína Francová, Stáj Urban z.s. (MA0046), A, J0OOZ

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Urban z.s. - jezdec
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty