Přihlásit se

Osoba: Adéla Sadílková, Jezdecký spolek - Královický dvůr (MB0438), B, J0PA1

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty