Přihlásit se

Osoba: Miluše Slavatová, Ranč Červená skála - Baťcha (MB0514), B, J0PHE

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty