Přihlásit se

Osoba: Barbara Neumann, Zámecká stáj Libouchec (ME0240), E, J0PMG

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty