Přihlásit se

Osoba: Leona Pilnajová, Zámecká stáj Libouchec (ME0240), E, J0PMH

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty