Přihlásit se

Osoba: Leona Pilnajová, None (), , J0PMH

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Tato osoba nemá žádné aktivní funkce.
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty