Přihlásit se

Osoba: Anežka Složilová, JASO Oldřichov (ML0162), L, J0PQK

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty