Přihlásit se

Osoba: Martina Ježková, Equestrians Club (MA0086), A, J0PT9

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty