Přihlásit se

Osoba: Kateřina Drábiková, WDHteam z.s. (MA0270), A, J0PUA

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
WDHteam z.s. - jezdec

Koně

Subjekty