Přihlásit se

Osoba: Barbora Simerová, Stáj Horse Mane, z.s. (MB0430), B, J0PUB

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
Stáj Horse Mane, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty