Přihlásit se

Osoba: Karolína Štelcíková, EQILON Mělnická Vrutice, z.s. (MB0264), B, J0PVC

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty