Přihlásit se

Osoba: Ema Ryšková, Hřebčín HF Životice u NJ, z.s. (MH0291), H, J0Q56

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty