Přihlásit se

Osoba: Simona Strižencová, Stáj Lhota pod Horami z.s. (MC0264), C, J0QAZ

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ

Koně

Subjekty