Přihlásit se

Osoba: Kateřina Černá, Jezdecký klub Club F, z.s. (MB0207), B, J0QBL

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty