Přihlásit se

Osoba: Bára Žofie Horníčková, Royal B Horse Academy, z.s. (MH0439), H, J0QF7

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty