Přihlásit se

Osoba: Sabina Langerová, JO Hájovna Bělkovice - Lašťany, z.s. (MH0337), H, J0QVK

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty