Přihlásit se

Osoba: Markéta Štechová, JK Farma Ptýrov, z.s. (MB0452), B, J0R11

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec
JK Farma Ptýrov, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty