Přihlásit se

Osoba: Terezie Křivanová, EQUITAT z.s. (MB0526), B, J0R6Z

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty