Přihlásit se

Osoba: Eva Perthenová, Stáj Perthen z.s. (MF0413), F, J0R9E

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty