Přihlásit se

Osoba: Dagmar Dordová, Carpentalis Moravian Ranch (MH0390), H, J0RI7

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty