Přihlásit se

Osoba: Laura Wiesnerová, None (), , J0RNI

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty