Přihlásit se

Osoba: Adéla Dětková, EQUI TEAM PTICE z.s. (MB0518), B, J0S30

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
EQUI TEAM PTICE z.s. - jezdec

Koně

Subjekty