Přihlásit se

Osoba: Linda Amelia Greenidge, JK Iluze Makotřasy (MA0090), A, J0SEI

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Pony
Role v JIS
Jezdec
JK Iluze Makotřasy - jezdec

Koně

Subjekty