Přihlásit se

Osoba: Anna Dudová, Stáj Urban z.s. (MA0046), A, J0SJ1

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony
Role v JIS
Jezdec
Stáj Urban z.s. - jezdec

Koně

Subjekty