Přihlásit se

Osoba: Pavel Petrásek, None (), , J0SU8

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty