Přihlásit se

Osoba: Radmila Presová, Jezdecký spolek pod Hostýnem (ML0025), L, J0THX

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty